Disciplin och att spara för en regnig dag

Av | januari 23, 2016

Det är lätt att komma in i shopping-läge när man surfar runt bland aktier i de olika listorna. Man läser analyser, diskussioner och artiklar, och plötsligt hittar man massor av värdepapper som man vill vara ägare till.

Men eftersom man inte kan veta om börsen kommer att gå upp eller ner på kortare sikt, så är det förnuftigt att dela upp inköpen över tid. På så vis minskar man risken att köpa för dyrt.

Kombinerar man metoden att sprida sina inköp över tid med att ha lite koll på p/e-tal och andra värden som ger en indikation på hur högt värderad börsen eller enskilda värdepapper är, så kan man maximera chanserna att få bra genomsnittliga inköpspriser på sina aktier.  

Men hur applicerar man då mina råd på den rådande aktiemarknaden, den som är just nu? omx-trens
Genom att titta på hur index svänger upp och ner och jämföra med p/e-tal och andra siffror som indikerar hur högt värdepapper värderas i förhållande till faktiska vinster, så kan man skapa sig en bild av ungefär vad man kan förvänta sig av framtiden.

avanza-artikel-2015-pe-tal-vinsterNormal förhåller jag mig mycket skeptisk till råd man får i artiklar eller forum. Det är vettigt, då ma inte vet vad målsättningen med artikeln är. Men i en artikel på från Avanza i början på 2015 kunde man läsa rubriken Svenska aktier allt dyrare. Artikeln listar en rad aktier där p/e-tal ökat mycket mer än den förväntade vinstökningen i respektive bolag. Detta bör självklart ses som ett varningstecken. Exakt när börsen går ner vid ett sådant tillstånd, är som sagt omöjligt att säga. I detta fall kom återhämtningen inom ett år efter artikeln. Men den kunde enligt mig lika gärna kommit en vecka efter eller 18 månader.

I dagsläget ser man på kurvan ovan att börsen fortfarande handlas historiskt relativ högt, trots den 20-30%-iga korrigering som ägt rum i början av året. Tittar man på p/e-tal så ligger de också högt (20+) i många bolag (i varje fall i förhållande till de vinster som rapporterats i senaste kvartalsrapporter).

alan-greenspan

Alan Greenspan, USA:s centralbankschef 1987-2006

Självklart kan det vara motiverat med höga kurser och höga p/e-tal i enskilda aktier, om det förväntas att vinsten i ett bolag ska öka markant.

Det man emellertid får hålla utkik efter, är det som den amerikanske riksbankschefen kallade “irrational exuberance” i slutet av 90-talet, strax innan IT-bubblan brast. Det vill säga en situation med omåttlig övertro på framtida vinster.

Jag bedömer chansen för en större upp- eller nedgång (säg +/-20% över en 2 års-period) för index med tanke på ovanstående resonemang ungefär 50/50. Det vill säga jag bedömer chanserna lika för uppgång eller köpläge framöver. Denna slutsats drar jag baserat på det faktum att p/e-tal på börsen nu generellt ligger någon mellan högt och lågt, samt att nivån på OMX-index också den är någonstans mellan topp och botten jämfört med trendlinjen i diagrammet längst upp i detta inlägg.

Eftersom min princip är att månadsspara med ett relativt fast belopp som kommer från min löneinkomst, så är jag ju inte så beroende av ovanstående analys för mitt eget sparande. Men självklart är även jag intresserad av att optimera inköpspriset på mina aktier. Därför har jag, baserat på ovanstående resonemang, behållit ungefär 50 % av mitt fria kapital i likvida medel, inför den möjligheten att ett väsentligt bättre köpläge skulle uppstå. Detta är alltså sparkapital jag disponerar utöver månadsbeloppet.

fordelning-aktier-likvider-160123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *